Prezentare

Centrul de Cultura Arcus este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

Activitatea Centrului de Cultura Arcus se desfasoara in scopul:
- sustinerii si promovarii valorilor culturale si artistice locale si nationale;
- cooperarii si integrarii la nivel national a multiculturalitatii din zona in care functioneaza;

- derularii activitatii promotionale si informationale in intreg arealul culturii nationale;
- stimularii cercetarilor si studiilor privitoare la cultura nationala, cu accent pe fenomenul multicultural din zona in care functioneaza.


Obiectul de activitate al Centrului de Cultura Arcus il constituie:
- organizarea manifestarilor proprii si ale diferitelor organizatii sau institutii partenere, in diferite discipline culturale si artistice;
- realizarea unui spatiu de intalnire si contact cultural informational;
- crearea, sprijinirea si prestarea serviciilor in beneficiul organizatorilor si participantilor la activitatile cultural-artistice si de divertisment.

In calitate de institutie publica de cultura, Centrul de Cultura Arcus are urmatoarele atributii principale:
- organizeaza sau ofera cadrul de desfasurare a activitatilor de promovare a cunoasterii valorilor culturii si artei nationale si universale, de dezvoltare si afirmare a disponibilitatilor creatoare ale populatiei in toate domeniile de creatie si interpretare artistica sau recreativ-distractive;

- realizeaza prestatii culturale in beneficiul tuturor cetatenilor din tara si din strainatate, fara deosebire de nationalitate, categorie sociala, convingeri religioase sau optiuni politice;
- organizeaza conferinte publice, dezbateri, simpozioane, cenacluri si ateliere de creatie artistica, cicluri tematice de spectacole si concerte din diferite domenii ale creatiei si artei interpreative, simpozioane si colocvii ale creatiei artistice si stiintifice, initiaza alte programe si proiecte culturale in functie de necesitatile spirituale si de resursele de creativitate ale zonei in care isi desfasoara activitatea, in concordanta cu politica culturala promovata de Ministerul Culturii si Cultelor si cu obiectivele directiilor de specialitate ale acestuia;
- se preocupa de conservarea, restaurarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural mobil si imobil pe care-l administreaza;
- desfasoara activitati de autofinantare in domeniul turismului cultural si al prestarilor de servicii suplimentare (cazare si alimentatie publica in spatii proprii, parteneriat cultural si artistic, activitate editoriala, etc.)Ultima actualizare: 15.11.2010
Lista completa